ผลงาน AR

Placeholder image

AR Pizza มาตกแต่งพิซซ่ากัน

Placeholder image

AR Portal เปิดประตูวาร์ปข้ามมิติ

Placeholder image

AR Water Pump วางปั๊มตรงไหน

Placeholder image

AR Configurator วางเก้าอี้ได้ทุกตำแหน่ง

Placeholder image

AR Multiple Object Placement วางของได้หลากหลาย

Placeholder image

AR พาที

Placeholder image

AR นิราศภูเขาทอง

Placeholder image

WebAR (ใช้งานบนเว็บ)

Placeholder image

Ironman